NADA AL-AHDAL

London - UK

from Yemen but living UK

Nada Foundation

The official website of the Foundation

Just a reminder > Child Marriage Drama-बाल विवाह सम्बन्धी जनचेतनामुलक नाटकबाल विवाह सम्बन्धी जनचेतनामुलक नाटक Asian College for Advance Studies, Bachelor of Public Health का विद्यार्थीहरुले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका, निपाने भन्ने ठाउँमा प्रस्तुत गरिएको हो। यो नाटकका पात्रहरु पूर्ण काल्पनिक हुन र कसैको जीवनसँग मेल खान गएमा सङ्योग मात्र हुनेछ।

Students:
Aashish Neupane
Kushal Shrestha
Bijaya Pandey
Shona Shrestha
Man Prasad Bohora
Srijala Napit
Sumila Shrestha
Sushan Shrestha
Sunita Budha
Neeru Yadav

source

more insights